Eseménydús 2019-es kegyelmi évünk volt

Bár sokmindent terveztünk a 2020-as évre a Baptista Cigánymisszióban, a COVID 19 járvány miatt eddig ezek elmaradtak. Hálával emlékezhetünk viszont a tavalyi évért, mely nagyon eseménydús volt a baptista cigánymisszió magvetésében. Tekintsünk most vissza a regionális és országos eseményekre…

A cigány gyülekezetek cigánymissziós koordinálása ettől az évtől bővült, felismerve az egyházunk fenntartásában lévő oktatási és szociális intézmények által elért cigány közösségek bevonásának szükségességét is. Ennek az összetett országos feladatnak az összefogását vállalta dr. Kovács Géza lelkipásztor, misszióvezető, Kovács Bálint lelkipásztor pedig a gyülekezetekért felelős lelkipásztor segítsége mellett.

Ebben az évben is folyt a cigány házi közösségekben és gyülekezetekben a lelki munka, a megtérők lelki gondozása, tanítványozása, új, helyi szolgálók kinevelése, a gyermek, ifjúsági és női szolgálat. A rendszeres istentiszteleti alkalmak mellett voltak regionális közösségi programok is. A közösségi alkalmak mellett, a különböző szolgálati területek önálló fórumokon, munkacsoportokban is keresik együtt Isten vezetését, megtervezik az év eseményeit, együtt imádkoznak lelki megújulásért.

Az év cigánymissziós eseményeit időrendi sorrendben soroljuk fel, elsősorban a több közösséget összefogó alkalmakat. Természetesen ezen kívül számos helyi program valósult meg.

Február első hétvégéjén negyedik alkalommal került megszervezésre a Protestáns Cigánymissziós Konferencia, mely a baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi és református egyházak cigánymisszióinak szoros együttmunkálkodásának köszönhető. Ezúttal az alsózsolcai metodista templom adott otthont a 400 fős közös napnak. Szintén a tíz éves protestáns cigánymissziós összefogás gyümölcse a negyedévente megjelenő TÜKÖR magazin, mely 20.000 példányban jelenik meg és áll a keresztyén olvasók szolgálatában.

Április 6-án, Tuzséron került sor az Egészséges növekedés című női napra, melyen 10 településről vettek részt a nőtestvérek.

Április 25-én, Budapesten, székházunkban a cigánymissziós női kör ülésezett.   

Május 11-én a Vajai és tuzséri fiatalok közösen szerveztek egy ifjúsági és sportnapot.

Május 25-én a gyermekek és fiatalok közötti baptista szolgálók munkacsoportja találkozott Vaján, megtervezve a közös szolgálatokat. 

Május 27-én, Budapesten a székházunkban a szolgálók, mentorok munkacsoportja ülésezett.

A gyermekek és fiatalok közötti helyi szolgálatok hétről hétre mennek, viszont júliusban és augusztusban a vasárnapi iskolák és tanodák mellett a nyári napközis táborokban is tanítják az Úr útjaira a gyermekeket és építik személyiségüket. Nagyobb táborok voltak Tatárszentgyörgyön, Tuzséron és Vaján.

Augusztus 17-én, Vaján sor került a felújított imaház ünnepélyes átadására. Az imaház megvásárlása és felújítása a magyarországi és angol baptista gyülekezetek, testvérek adományának volt köszönhető. Az ünnepség nemcsak az imaházavató miatt volt különleges, hanem a nyugdíjba vonuló Nagy Kornél testvér utódjának Herceg Sándor testvérnek a kijelölését is ünnepelhettük, valamint a Lukács család újszülöttjének bemutatását Teremtőjének, élete fölötti áldáskérést a Mennyei Atyától.

Augusztus 25-én az egyházi országos közösségi napon, Tahi táborban egy ötven fős cigány testvéri csoport is részt vett, bizonyságtételekkel, énekekkel ők is hozzájárulva Istenünk közös imádatához. A nap folyamán külön beszélgetések folytak a cigánymissziósok és a cigányok közötti szolgálat iránt érdeklődők között.

A szeptemberi iskolakezdéskor a Kelet-Európa Misszió felajánlásának és egyházunk missziós koordinációjának köszönhetően a cigány kisiskolások is kaphattak Képes gyermekbibliákat.

Szeptember 15-én, Imrehegyen a kiskőrösi cigány testvérek meghívására egy 50 fős testvéri közösség hitmélyítő napokat tölthetett együtt.

Október 5. Tatárszentgyörgyön találkozott a cigánymissziós oktatási és szociális stratégiai munkacsoportja, feltérképezve az egyházunk által fenntartott oktatási és szociális intézmények cigány emberekkel kapcsolatos feladatait. 

Október 9-12. között a baptista cigánymisszió négy képviselője, dr. Kovács Géza, Pósch Ferenc, Puporka Gusztáv és Patkás Rita részt vettek Szarajevóban a Nemzetközi cigánymissziós konferencián, ahol több mint 20 ország cigány és nem cigány szolgálói keresték a tapasztalatszerzés, az egymástól való tanulás, a partneri kapcsolatok építésének lehetőségét. Baptista cigánymissziónk is öt éve tagja a Roma Networks nevű nemzetközi cigánymissziós hálózatnak, amely a szarajevói konferenciát is szervezte.

Október 18-án Őrbottyánban a Belügyminisztérium Társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárságának képviselője is részt vett a Baptista Szeretetszolgálat által szervezett és finanszírozott Roma Bibliaiskola ez évi záró alkalmán. Az alkalmon a magyarországi és vajdasági cigány testvérek, az észak-karolinai bibliaiskolai tanárok, a vendégek és a cigánymisszió képviselői a helyi közösség megsegítésének, átformálásának felelősségéről és lehetőségeiről beszélgettek.  

December 15-én, Vaján tíz település cigány testvérei és szolgálói közös istentiszteleten építették a testvéri közösséget.

2019 karácsonyán is 600 hátrányos helyzetű gyermek részesült cipősdoboz-ajándékban.

Hálásak vagyunk, hogy az egész éves missziómunka, az események megvalósulását az egyházunk által biztosított missziós költségvetés, állami pályázati lehetőségek, valamint hűséges adományozók is támogatják, közvetlen vagy közvetett módon segítik Urunk országának építését, hozzájárulnak ahhoz.