Nem a származás, a bőrszín, hanem a célok kitűzése és a kitartás határozza meg az eredményeket

Hogyan is lehet elhagyni, kitörni a település, a társadalom perifériájáról? Először is nagyon fontos az ember gondolkodásmódjának a megváltoztatása. Le kell dobni, vetni az embernek magáról az előítéleteket, a negatív irányú megkülönböztetéseket.

Roma integrációs programot tartottunk a periféria elhagyásáért Porcsalmán. A Szülőakadémián a „Példaértékű életút” című előadással azt szerettem volna elérni, hogy a cigány emberekben tudatosuljon, hogy nem a származás, a bőrszín határozza meg azt, hogy milyen eredményeket tudunk elérni, hanem a célok kitűzése, és az azok eléréséért való küzdelmes kitartás. Példa értékű és követendő utat szerettem volna bemutatni, felvázolni a szülőknek és gyerekeknek egyaránt. Megmutattam azt, hogy mennyire fontos, hogy az ember visszamenjen abba a környezetbe, ahonnan elindult, tanítani, példát mutatni a felnövekvő nemzedéknek. A lehető legjobb módszer, ahhoz hogy hasznos tagjai legyünk a településünknek, a társadalmunknak, elsősorban, ha megtérünk bűneinkből Megváltónkhoz a Názáreti Jézus Krisztushoz, és kitartóan tanulunk, tanulunk és tanulunk!

Varga Barnabás