Misszió és felzárkózó oktatás – Cigánymissziós Módszertani Füzet ajánló

Hogyan kell cigány gyerekeket oktatni? Miért nehéz velük bánni? Valóban problémásabbak-e ők, mint nem roma társaik?

Ezek azok a kérdések, melyekre biztosan nem fog választ kapni az olvasó, ha kinyitja a Cigánymissziós Módszertani és Kutató Központ gondozásában megjelent, „Misszió és felzárkózó oktatás” címet viselő kézikönyvet.

Hogy miért?

Jézus Krisztus „…mindenkit szeretett, mindenkit tanított, szerette a kicsiket naggyá tenni… Gondoljunk a nemzetiségi kisebbségben élőkre, köztük a cigányokra is… Vegyük észre, lássuk meg, higgyük el Isten hatalmas terveit, szándékait, amikor a kicsinyek és megvetettek közé szól küldetésünk!”

A baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi és református cigánymissziók közös kiadványa arra tesz kísérletet, hogy néhány példa bemutatásán keresztül kínáljon látásbeli és gyakorlati megközelítési módokat mindazoknak, akik a cigányság életkörülményeinek megjobbításán fáradoznak, és akik ezt a gyermekek közt végzett munkálkodással kívánják elérni. 

Ízelítő a módszertani füzetből:

„Céljaink között szerepel (…) a nevelés-oktatás hagyományos kereteit túllépve és összefogva más területekkel a gyermekek, fiatalok környezetének, családi körülményeinek pozitív irányba motiválása. Olyan egészséges lelkületű és példamutató cigány emberek kinevelése és oktatási szolgálatba állítása, amelyen keresztül valós reménységet mutathatunk be a többiek felé.” (Feliratban: Paróczi Zsolt oktatási szaktitkár, Baptista Oktatási Központ)

„Úgy gondoltuk és most sem hisszük másként, hogy egyházunknak valamint neveléssel, oktatással foglalkozó intézményeinknek feladatuk és felelősségük a rászorulók segítése, olyan megoldásmódok kimunkálása és alkalmazásuk elősegítése, melyekkel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a hátrányos helyzetben élő és/vagy roma családok, az onnan iskoláinkba érkező gyermekek megfelelő segítséget kaphassanak boldogulásukhoz.” (Feliratban: Dr. Tratnyek Magdolna PhD pedagógiai szakértő, Evangélikus Pedagógiai Intézet) 

„A (Tudóspuszta-) tábor alatt személyesen odafigyelve tanítunk minden gyermeket. Új élményeken keresztül kívánjuk megéreztetni a tudás értékét, és célunk, hogy megszerettessük velük a tanulást. Próbálunk olyan sikerélményeket szerezni a gyerekeknek, amelyek az évközi iskolai helytállásban is segíthetik őket. Programjainkat úgy próbáljuk megtervezni, hogy folyamatos törődést, elfogadást, szeretetet érezhessenek, és ebben a légkörben természetes módon tanuljanak, fejlődjenek a gyermekek.” (Feliratban: Pásztor Zsófia lelkész – Kurdi Zoltán lelkész Magyarországi Metodista Egyház)

Munkánk alapelve: a hátrányból előnyt kovácsolni az élet minden területét érintő, komplex megközelítéssel. A hátrányos helyzetűek, köztük a hátrányos helyzetű gyermekek támogató szolgálatát komplex módon végezzük. Minden eszközt megragadunk arra, hogy a gyermekeknek, családoknak tartós segítséget nyújtsunk, majd elengedve a kezüket maguk is képesek legyenek a minőségi élet eléréséhez. (Feliratban: Makoveiné Durkó Nikoletta oktatási, képzési és gyermekjóléti menedzser MPE Országos Cigánymisszió) 

„Az inklúzió, mint társadalmi szemlélet … a méltányosságon alapuló kölcsönös befogadást jelenti. Ha az inkluzív értékeket összevetjük a Biblia – ezen belül Krisztus – üzenetével, egyértelműen megtalálhatjuk ezeket az értékeket az alapvető keresztyén gondolkodásban is: a közösség fontosságát, a szeretetet, a mások értékeinek és véleményének tiszteletben tartását, a felelősséget a magunk és környezetünk megóvásáért, az egyéni felelősség erősítését és az értékközpontú szemléletet. A krisztusi küldetés arra ösztönöz minden keresztyén közösséget, hogy törekedjen a méltányos el- és befogadásra.” (Feliratban: Gál Zsolt igazgatóhelyettes, Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája)

Amennyiben rendelni szeretne a kiadványból, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Cigánymissziós Módszertani és Kutató Központtal az info@cimok.hu e-mail címen, vagy a +36 (66) 412-217-es telefonszámon.