Jézus Krisztusban elfogadottak vagyunk

A vajai nők, asszonyok hétről-hétre találkoznak a tanítványságról, az egyedül Jézus Krisztusban megnyerhető szabadságról tanulva. Ezen a héten arról volt szó, hogy megtérésünk előtt, mindannyian arra vágytunk, hogy elfogadjanak, biztonságban legyünk, és jelentősége legyen az életünknek. Most Isten gyermekeként, biztosak lehetünk abban, hogy már elfogadottak vagyunk. Biztonságban vagyunk és nagy jelentősége van az életünknek. Miért jött Jézus? Hogy vissza adja nekünk a szellemi életet. Az egyetlen lehetséges válasz a problémára az, hogy helyre állítjuk a kapcsolatunkat Istennel, hogy a szellemünk újra kapcsolódjon Isten szelleméhez, és újra élőkké váljunk szellemi értelemben is.

„Én azért jöttem hogy életük legyen és azt teljességgel élhessék.” János 10:10 
„Kezdetben volt az ige.. Benne élet volt és az élet volt az emberek világossága.” János 1:1- 4

„Én vagyok a Feltámadás és az élet. Aki hisz énbennem, élni fog még akkor is, ha meghal.” János 11:25
Mit veszített el Ádám? ÉLETET. Mit adott nekünk Jézus? ÉLETET.