Tuzsér – Közösség a közösségben

 Puporka Gusztáv

A közösség kapcsán valaki egyszer azt írta, hogy a Biblia a közösségfejlesztés egyfajta története. Számbaveszi a kudarcokat és rámutat azokra a tényezőkre, amelyek hozzájárulnak a jó kapcsolatokhoz.

Mindenki fejében él egy ideál azzal kapcsolatban, hogy milyen a jó közösség Istennel és az emberrel. Minden jó közösség legfőbb ismérve az „együtt, közösen” tenni akarás, munkálkodás egy kitűzött cél eléréséhez, annak érdekében, hogy az adott közeg biztonságot és segítséget jelentsen, lehessen számítani a tagokra, ha szükség van.  A közösségben a sikeresek, érettek, egészségesek, árvák, az elesettek és özvegyek egyaránt fontosak.

A keresztény közösségünk emellett rendelkezik azzal a plusszal, hogy nem csak egymással, de magával a Teremtő Istennel is kapcsolatban, közösségben lehet, és ez hozzájárul a különböző hátterű emberek Krisztusibbá válásához.  

Tehát a közösségünkben – amint az egész keresztény egyházban – a holisztikus szemléletnek kell, hogy helye legyen, vagyis missziónknak az egész embert érintenie kell.

Hogy is állunk mi cigányok a közösségeinkben?

Egykor a cigány közösségeinkre a közös sors vállalása és abban való osztozás volt a jellemző, értékeink, önazonosságunk, nyelvünk bölcsőjét jelentették. Érzékenyek voltunk a másik problémájára, gondjaira és örömeire. A szó szoros értelmében minden közös volt. Az évek során azonban a globalizáció és az asszimilációs romboló törekvések hatottak és mai napig hatnak közösségeinkre, melynek eredménye a leépülés, szétesés.

Lassan elfelejtjük mit jelent a „közösség” szó. Még is sokaknak a gondolataiban, vágyaiban él a közösség és hiányként fogalmazódik meg. Mit lehet tenni?

A közösséget úgy gondolom elő lehetet hívni, világra jöttét elő lehet segíteni. Ma talán a szaknyelv, úgy fogalmazza meg, hogy közösségfejlesztés.

Szeretnék egy kis betekintést nyújtani a Tuzséri misszió közösségfejlesztő tevékenységébe.

Közösségi házunk az 1500 fős cigánytelep elején található, amely a faluban élő embereket hivatott szolgálni.

A Csillagpontot egy komplex telepprogram keretében hozták létre. A régi gyülekezeti épületet korszerűsítették és bővítették, amely 2013-ban került átadásra. A Csillagpont épület kezdetben sok feszültség forrása volt, mivel a helyi keresztény és nem keresztény cigányság szemében egy fajta szentségtörésnek számított, hogy „Isten háza” közösségi épületté vált, még akkor is, ha mindez az ő társadalmi érvényesülésüket is szolgálta sok minden más mellett. Természetesen mindez visszavezethető a nyílt kommunikáció, és a témáról való alapos tanítás hiányára, illetve a téma tabuként való kezelésére.

A gyülekezeti terem mellett mosókonyha, fürdő helyiség, főző konyha és irodahelyiség található.  Az épülethez tartozik egy nagyobb kert, ahol gyümölcsfák lettek ültetve és zöldség termesztésre is van lehetőség. A faluban minden szükségben lévőnek, lehetőséget biztosítunk mosásra, fürdésre, emellett ügyeik intézéshez segítséget kérhetnek.

 

Az épülethez tartozó kertet néhány cigányasszonnyal együtt műveljük.  A megtermelt zöldségeket az asszonyok hazavihetik, ezzel segítve őket a megélhetésükben. A telepen élő iskoláskorú gyerekeket – amennyiben igénylik – támogatjuk tanulmányaikban, ezzel lehetőséget teremtve a felzárkózásra és továbbtanulásra.

Jövőbeni célunk, hogy a kisgyermekes anyukáknak biztosítsunk lehetőséget baba- mama klub keretében, hogy ők is megélhessék, hogy a közösségünk részei. Szeretnénk továbbá közösségi kemencét építeni és főző tanfolyamot indítani, ahol kicserélhetik az emberek a tapasztalataikat, tovább vihetik a hagyományos recepteket és ujjakat tanulhatnak.

A szociális feladatok mellett nem törpülhet el a gyülekezeti életünk, ahol hitünket, Istennel és egymással való kapcsolatunkat is ápolhatjuk, ahol lelkileg megújulhatunk. Közösségünknek több korosztályt célzó keresztény alkalma is van, amelyek között megtalálhatóak az imaóra, bibliakör, törekvők alkalma, gyermek – és ifjúsági órák, istentisztelet, családlátogatások.

A közeljövőben bemerítési ünnepre kerül sor, amire azok a hittestvéreink készülnek, akik meghallották a Jó Pásztor hangját és hívására vele közösségbe kerülve követni kezdték Őt. 

Mindezeket összefoglalva célunk, hogy a Csillagpont a „találkozások” helye legyen, Istennel és emberrel.