Cigányok és nem cigányok együtt az Isten országának építésében

Cigány emberek között szolgálók, illetve ez iránt érdeklődők számára szerveztünk Cigánymissziós Konferenciát április 7-én, a Debreceni Trinity Baptista Gyülekezetben. A nap folyamán megismerhettük a több egymástól különálló szolgálatot, láthattuk, hogyan munkálkodik Krisztus rajtunk keresztül a hazai és erdélyi magyar ajkú cigányok között.

„Azt a látást kaptuk Istentől a Trinity Gyülekezetben, hogy 2018 a tanítványság éve. Gyülekezetünk küldetése teljesedik be ma a konferenciátokon is, hisz egyszerre lesz találkozásotok Istennel és találkozásotok egymással.” – köszöntötte házigazdaként a konferenciát dr. Pafkó Tamás lelkipásztortestvér, aki kifejezte örömét a Trinityben tartott alkalomért. „Elkötelezettek vagyunk amellett, hogyha Jézus tanítványai összejöjjenek, imádkozzanak és keressék az élő Isten akaratát, és akkor abból valami jó fog születni. Ez a vágyam a mai napotokra nézve, hogy találkozzatok Istennel, legyen találkozásotok egymással, és tanítványokként megfrissülve, megújult erővel tudjatok kimenni és szolgálni a mi Urunkat.”

Az egyházon belüli összekapcsolódás, a tapasztalatcsere fogalmazódott meg már rég a szervezők szívében. Kovács Bálint, a Baptista Cigánymisszió vezetője elmondta, hogy nagyon sokan, évek óta várták ezt a napot, és remélték, hogy többek szíve megdobban arra, hogy eljöjjenek és halljanak a cigányokról. „Sok bírálatot kaptunk az elmúlt években. De hiszem, hogy Isten megáldja azt a munkát, amit hűségesen végzünk. Ha kevesen is vagyunk, hiszem, hogy néhány hónap vagy néhány év, és egész baptista közösségünk megtudja, hogy mit végez Krisztus rajtunk keresztül a cigányok között” –  fejezte ki a misszióvezető.

Küldetésünk: Szeressük egymást!

Mindig voltak és lesznek a saját vagy önhibájukon kívül mélységben élő, sanyarú sorsú, elutasított emberek. Minden kilátástalannak tűnő helyzet ellenére Isten nem mond le az emberről. Amikor valaki hosszú távon átéli ezt a szeretetlenséget, elvetettséget, nagyon sokszor összenő az ember személyiségével. Isten szemében ugyanolyan értékes ember, mégis mindenféle negatív jelzővel illetik saját magukat, azért mert úgy gondolja, hogy a sorsa és élete egy és ugyanaz.

Durkó István missziói igazgató arról beszélt, hogy ha szeretnénk a cigány emberek felé vinni az evangéliumot, hogy megtapasztalhassák Isten áldását, akkor ezzel a kérdéssel kell foglalkoznunk. „Sokak lelkében, szellemében felnő az elutasítottság fája, és ez a fa termi a rossz gyümölcsöket, a bűnöket (harag, agresszivitás, irigység, önzés, keserűség, aggódás, hazugság, paráznaság, lopás, káros szenvedélyek stb.), melyek elnyomják a jó gyümölcsöket. Ha egy fa rossz gyümölcsöket terem, nem elég a rossz gyümölcsöt leszedni, még nem oldottuk meg a problémát, a gyökerénél kell kezelni. A kivetett és elutasított életű embereknél kialakulnak főgyökerek, melyek táplálják a rossz gyümölcsöket: lázadás az élethelyzet ellen; önvád, mellyel kevesebbnek gondolják magukat a többieknél; az önelutasítással elvetik az életüket, mert úgy érzik nincs semminek értelme és nekik már mindegy; az önvédelmező pedig nem akar kapcsolatot építeni azokkal, akik nála okosabbak, jobb módúak, sikeresebbek, ne hogy kiderüljön a saját szerencsétlensége.” De az ördög munkájából van szabadulás Krisztusban! Április 8-a, a Romák Világnapja alkalmából megfogalmazódott a cigányok felé végzett misszió küldetése is: „Vágyunk, hogy Isten emelje föl a cigányságot. Emelje fel Isten a cigány embereket minden elnyomott helyzetből. Hisszük, hogy Isten fölemeli a cigány embereket, és a cigány emberek szolgálnak a magyar emberek felé. Használja föl Isten a magyar embereket, legyenek áldássá a cigány emberek felé. De ne csak szolgáljunk egymás felé, hanem szeressük egymást! Fogjunk össze minden területen, fogjuk egymás kezét, támogassuk, segítsük egymást!” Durkó testvér emlékeztetett rá, hogy a Biblia azt mondja: „Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görögnincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.”

Van más út

A Jézus Krisztusban helyre állt cigány identitásról Vig Miklós teológus hallgató beszélt, aki saját életén, megtapasztalásán keresztül mutatta be, hogyan fogadta el saját magát, hogyan tisztult meg a frusztrációkkal, elutasítottságot, kirekesztettséget megélt cigány fiatalember, amikor találkozott a baptista testvérekkel, szeretettel fogadták a gyülekezetbe, és átadta életét Jézus Krisztusnak. „Meg vagyok győződve, hogy Isten Jézus Krisztuson keresztül tökéletesnek lát, mélységesen szeret és gyönyörködik bennem. Mert soha nem élt és nem is fog olyan ember a történelemben, mint te vagy én. Az a vágyam, hogy ezt tudjuk hirdetni, képviselni cigányok között, hogy van más út, van más lehetőség arra, hogy felszabaduljunk a sátán elnyomása alól, mások megítélése alól, és magunkban meglelve az értéket, haladjunk ezen az úton. Legyen Krisztus valóban megtapasztalható rajtunk keresztül!”

 

A szolgálat nem barkácsműhely

„Sokszor identitáskérdésről beszélünk, néha cigány és nem cigány baptista testvérek is ragaszkodnak általuk nagyon fontosnak vélt múltbeli dolgokhoz. Miközben ezek szépek és értékesek lehetnek, mi nem arra vagyunk hivatottak, hogy régiségek felett őrködjünk, múzeumőrök legyünk. Nekünk az életet kell munkálnunk a ránk bízott szolgálatban.” – hangsúlyozta Papp János elnöktestvér, majd állhatatosságra buzdított: „Arra hívlak benneteket, hogy állhatatosan, újra és újra kezdve végezzük a szolgálatot, de úgy, mint akik nem magunkat valósítjuk meg, nem olcsó termékekként gondolunk a szolgálatra, nem múzeumot építünk és őrzünk meg. Nem csupán állhatatosan kell kitartani a szolgálatban, a Krisztusnak végzett szolgálat szent, nem barkácsolás, nem barkácsműhely! Nem a saját elképzelésünk alapján barkácsolunk valamit, hanem az Istenhez igazodva végezzük a szolgálatot!

Az elnöktestvér bemutatta, milyen összetett feladatot vállalt fel és végez egyházunk a társadalomban 2011 óta, és ezeken keresztül is milyen nagy az elért cigány emberek száma. Negyvenkilenc oktatási intézményrendszeren keresztül legalább háromszor annyi cigány gyermek, fiatal tanul az oktatási intézményeinkben, mint általában véve a társadalomban. A szociális intézményeinkben nap mint nap, közel harmicezer emberen segítünk, köztük nagyon sok cigány emberrel találkozhatunk akár az ételosztásokkal, akár a házi gondozással, bentlakással, szenvedélybetegséggel örökbefogadással kapcsolatosan. Vannak tehát gyülekezetek, vannak szolgálattevők a cigány és magyar közösségekben, vannak oktatási és szociális intézmények. „Az az imádságom a jövőre nézve, hogy ezek ne elszigetelten működő, önmagukban élő közösségek legyenek, hanem kialakuljon egy látás, amit Istentől kapunk, de együtt értjük meg. A gyülekezetek alapot tudnak képezni az intézmények szolgálatába való bekapcsolódással, újabb és újabb generációkat tudnak fogadni és erősíteni, az intézmények segíteni tudnak ezekben a gyülekezetekben az emberekkel való kapcsolatukkal… Ez az egész pedig arról szól, hogy cigányok és nem cigányok az Isten országának az evangéliumát megélik és tovább adják a maguk környezetében, hitelesen, eredményesen.”

Rajtunk keresztül

Országszerte működő missziós tevékenységként lett bemutatva a mintegy negyven cigány közösségben jelen lévő Magyarországi Baptista Cigánymisszió, az iskolagyülekezetet elindító és segélyakciókkal segítő Baptista Szeretetszolgálat, a nyolcvan százalékban rászoruló cigányokat támogató Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet és annak intézményei, a virágzó erdélyi missziót támogató Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány, a roma gyilkosságok utáni elfajult helyzet gyógyítására hívott tatárszentgyörgyi gyülekezetplántálás, a magyarból cigány gyülekezetté alakult Medgyesegyháza. Ezen missziók mindegyikét egyenként részletesen mutatjuk majd be a következő hetekben Békehírnök hasábjain, a Krisztus rajtunk keresztül a cigányok között című rovatban.

Bár a konferencia nyitott volt minden érdeklődő számára, az országos érdeklődés kicsinynek bizonyult, és csak kevesen fogadták el a meghívást, de akik ott voltunk, találkozásunk volt Istennel és egymással. Nagy áldás volt az Úr jelenlétében és testvéri közösségben dicsőíteni, imádkozni, örülni, vagy éppen sírni a terhek alatt, de új erővel tovább menni. Bízunk benne, és imádkozunk azért, hogy az Úr küldjön újabb munkásokat az aratásba, hogy magyar szolgáló testvéreink és gyülekezeteink nyissanak a cigány emberek felé, mert közös felelősségünk a világ által elutasított emberek szeretete és Isten megváltó tervének bemutatása számukra is, amíg még tart a kegyelem.

Patkás Rita