Hálaadással telve, lámpások lehetünk a hazavágyóknak

Hálaadással a 4. Protestáns Cigánymissziós Konferencián

Hálaadással és örömmel készültünk és vettünk rész február 9-én a IV. Protestáns Cigánymissziós Konferencián, az Alsózsolcai Metodista Templomban, melyet összefogásban szerveznek az öt protestáns egyház cigánymissziójának vezetői és a Cigány Módszertani és Kutató Központ. 

Az esemény célja ezúttal is az volt, hogy a baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi és református felekezetű 450 résztvevő egy közösségben tanuljunk, formálódjon életünk, dicsérettel és hálaadással forduljunk Teremtőnk felé. 

A IV. konferencia címe és témája a Hálaadás volt, melyet Durkó Albert pünkösdi cigánymissziós vezető áldást kérő imája nyitott meg. A dicsőítésben az alsózsolcai metodista zenekar és kórus vezetett bennünket. A nap célját Bakay Péter evangélikus cigánymissziós vezető osztotta meg, majd házigazdai köszöntések következtek. Dr. Khaled A. László szuperintendes a Magyarországi Metodista Egyház nevében, Szilágyi László Alsózsolca polgármestereként, Erdei-Nagy László lelkész pedig a vendéglátó gyülekezet nevében köszöntötte az ország minden tájáról érkező Istent keresőket. 

A konferencia és a protestáns cigánymissziós összefogás kezdeményezéseit az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága támogatta. Langerné Victor Katalin, társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár elmondta: „Nekünk hívőknek az a dolgunk, hogy hálásak legyünk a még meg nem tértekért és az el nem indulókért, ugyanúgy a kormányzatban is örülnünk kell azoknak, akik még nem tudták a sorsukat kezükbe venni. Lehetőséget kell látnunk minden olyan cigány emberben, aki még szegénységben él, aki még munkanélküli, aki még a saját útját nem kezdte el, a saját útján nem indult.”   

Balogh Tibor „Kiállts az Úrhoz” című ének készítette fel a testvéreket az igehirdetésre. Isten üzenetét Balogh Róbert református lelkész adta át a 100. Zsoltár alapján, aki a hálaadást a honvágy szemszögéből közelítette meg, az Istenhez való hálás szívű hazatalálásra helyezve a hangsúlyt. „Nem könnyű hálát adni a nyomorúságban, ha nincs ott fa a begyújtáshoz, vagy ennivaló a gyerekeknek. A honvágy, az Istenhez hazatalálás vágya viszont a vágy az elrontott élet felett való kesergésben. Isten hazahív minket. Segíts Uram hazatalálni Hozzád! És a mi életünket látva jönnek majd más hazavágyók is. Hálaadással telve, lámpások lehetünk a hazavágyóknak.” – fejtette ki a lelkész testvér. „Találjanak egymásra a hálaadók éa a hazavágyók! Gondoljatok mindig arra, hogy legyen mindig hely mellettetek, mert melléd is jönni fog valaki. Azokkal együtt kell hálát adnod és dicséretet énekelned, akik a jobb és a bal oldalara érkeztek.” -zárta szavait Balogh Róbert lelkész. 

A hála élményét kiscsoportokban beszélhettük tovább, és imádkozhattunk egy közösségben saját és testvéreink életéért.

A baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi, református cigánymissziós gyülekezetek bemutatkozásánál a testvérek egy-egy gyülekezet hitéletét, jó gyakorlatait mutatták be, akikhez csatlakozott a piarista szerzetes testvér is.

De Baptista részről Vig Miklós, a tatárszentgyörgyi cigánymissziós gyülekezetplántálás sokszínű szolgálatát és tapasztalatait osztotta meg hálás szívvel. 

A közös ebéd után újabb szabadlelkű dicsőítés indította a délutánt, amikor is újból minden felekezetből  hangzottak el bizonyságtételek a hála témájában. Az edelényi baptista testvérnő Csikya Andrea, elmondta az Úr miként formálta őt a megbocsátásban, és hogyan vált a megbocsátás hála témává. 

Kurdi Zoltán metodista cigánymissziós vezető záró hálaadó és áldó imája bocsátotta útjára Isten gyermekeit.

nnek, hogy negyedjére is szabadon szolgálhattunk együtt, egy közösséget alkotva cigányok és nem cigányok. Hisszük, hogy az összefogás hatással van sokak életére, és egész társadalmunk áldásává lesz.

Patkás Rita