Minden Krisztusról szól…

Európai Cigánymissziós Konzultáció, Szófia

Szófiában került sor október 18-21. között az Európai Baptista Szövetség Roma Konzultációjára. A cigánymissziós konzultáción hét ország baptista szolgálói vettek részt és mutatták be szerteágazó munkájukat: Bulgária, Románia, Szlovákia, Svédország, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, valamint Magyarország.

A három napos tanácskozás alatt tanultunk egymástól és arra figyeltünk, hogy megértsük Urunk tanítását kitaszított, peremre került embertársaink, a cigányságra nézve, és, hogy abban az igei meggyőződésben vizsgáljuk meg a cigány emberek felé, között és velük együtt végzett szolgálatunkat, hogy Krisztus Jézusban egyek vagyunk!    

A vándorló életmódjáért és sajátosságaiért idegennek ítélt cigányságtól az évszázadok alatt minden egyház is elzárkózott. Nem keresztelkedhettek, nem adták össze őket, nem mehettek be a templomba. Közösségeik egyre jobban elszigetelődtek, a szegregálódott telepeken pedig a sötétség lett úrrá. A mélyszegénységben élők között egész Európában a bűnözés, a drog, a gyermek-, lány- és szervkereskedelem lett a megélhetés, túlélés alternatívája, jövőképe…

A cigányok évszázadokon át azt hallották magukról, hogy másod- vagy sokadrangú réteg. A társadalom, a világ azt állítja róluk, hogy elvetendő nép, hogy a gyerekeik nem olyan értékesek, mint a nem cigányoké, hogy ők nem kaphatnak ugyanolyan esélyeket, hogy nekik a sor végén vagy attól távolabb kell állni… Így aztán annak alapján mérik az értékességüket, ahogyan másoktól kapják a visszajelzéseket. Azzá válnak, amiknek tartják őket. Nincs önbizalom, nincs önértékelés. Saját közösségükben érzik biztonságban magukat, ahol nem érzik magukat fenyegetve, kritizálva. A világ azt mondja: semmik, senkik, nyomorultak. A keresztyének többsége sem nekik tartja fent a helyeket a gyülekezetben. Pedig a megvilágosultak felelőssége, hogy mit kezdenek az Evangéliummal: megválogatják kihez juttatják el, vagy személyválogatás nélkül, a legkicsinyebbekhez is terjesztik azt.

Látjuk azonban, hogy ott ahol a keresztyének felállnak és viszik az Örömhírt, ahova eljut az Evangélium, a világosság felváltja a sötétséget. Látjuk, ahogy Isten ma munkálkodik Európában, és kitartó missziómunka gyümölcseként a cigányság a legnagyobb etnikai kisebbségként hatalmas számban fordul a sötétségből Istenhez, megtérve, megértve, hogy kik ők is valójában Krisztusban, hogy nem a sötétség fiai, hanem a világosságéi.

A cigányság között szolgálókként az a feladatunk, hogy Isten erejével, bölcsességével, vezetésével figyeljük történeteiket és átadjuk a többségnek, hogy mindannyian megértsük, mekkora szükség van ránk, hogy elvigyük az életmegváltoztató Evangéliumot hozzájuk, akiket Isten ugyanúgy a saját képmására teremtett, és Krisztus értük is adta vérét, életét a kereszten.

A szófiai konzultáción megértettük és tovább kell adjuk, hogy az európai egyházakban meg kell lássuk felelősségünket. Megértettük, hogy ha valóban Isten nagykövetei vagyunk, akkor Isten szeretetét képviseljük minden ember felé, válogatás nélkül. Megértettük, hogy ha elkülönülünk, nem tudjuk igazán megélni, hogy Krisztusban egyek vagyunk. Megértettük, hogy ha különbséget teszünk azok között, akik felé visszük az Evangéliumot, akkor az elveszett emberek üdvössége a saját üdvösségünk problémája. Megértettük és tovább kell adjuk, hogy a gyülekezeteink át kell érezzék azok fájdalmát, akiktől még a keresztyének is elfordulnak…

Ez a kérdés nem a cigányságról szól! Ez Krisztusról szól! Krisztus hatalmas erejéről szól, aki megváltoztatja az egész életet, Aki az utolsóból elsővé tesz, Aki által Isten mindannyiunknak győzelmet ad! Kérdés az, hogy mit reagálunk arra a kijelentésre, hogy „a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.”

Patkás Rita