„… Az Úr azt nézi, ami a szívben van”

A Kegyelem Roma Baptista Gyülekezet immár 4. éve rendezte meg nyári egy hetes napközis táborát 2018. július 23-27. között. A táborunkba 7-15 év közötti gyermekek vehettek részt. Elsősorban azokat hívtuk, akik jártak rendszeres alkalmainkra. Ez évi táborunkba 45 gyermek tudott részt venni. Táborunkban közel húsz felnőtt szolgált. Elsősorban a saját gyülekezetből, de más gyülekezetből is jöttek szolgálók.

A tábor szervezéséhez szükséges támogatásokat is kirendelte Isten. Köszönjük támogatóinknak a Baptista Egyháznak, a Baptista Cigánymissziónank, a Baptista Tevékeny Szeretet Missziónak, a Jászsági Bárka Baptista Gyülekezetnek és a magán támogatóinknak.

A táborunkban Dávid életéről, kapcsolatairól tanítottuk a gyermekeinket. Célunk az volt, hogy Dávid kapcsolatain, győzelmein, bukásain keresztül megismerjék a gyerekek az emberek bűneinek következményét, Isten kegyelemét és irgalmasságát. 

Az első nap Saul és Dávid történetéből tanulhattak a gyermekek, melynek központi igazsága a fent említett ige volt. Mindenki azt a kérdést tehette fel magának, hogy ki legyen az élete királya?

A második nap Dávid és Góliát történetéből megtanulhattuk, milyen ellenséggel kell szembenéznünk és, hogyan győzhetünk felette. A győzelem egyedül csak Isten segítségével lehetséges.

A harmadik nap Saul és Jonátán kapcsolatát láthattuk, amelyből megérthetjük Isten közeledését felénk, hogy Jézusban mi is barátai lehetünk az Istennek és egymásnak.

A negyedik nap Dávid és Betsabé történetéből megtanulhattuk, hogy bárki is követte el a bűnt, Istennek az nem tetszik, és nem tudja elnézni. A bűnnek meg vannak a következményei életünkre nézve. Egyedül csak Isten az, aki Jézusban helyre tudja állítani életünket, meg tudja bocsájtani bűneinket, megkegyelmez, bár nem érdemeljük meg.

Az ötödik nap Dávid és Mefibóset történetéből megérthettük Isten hozzánk való kegyelmét és irgalmát. Távol vagyunk Istentől, szégyenkeznünk kell életünk miatt, de Isten hív minket, hogy az ő közelébe legyünk egész életünkben.

 A központi aranymondásunk nap, mint nap rávilágított életünkre, így nem felejthetjük el, hogy Isten látja a mi szívünket, gondolatainkat és érzéseinket. Tehát törekednünk kell, hogy olyan életet éljünk, ami kedves neki, amiben örömét leli.

Természetesen a táborunk fő célja az evangélium eljuttatása volt a gyermekekhez. Ismerjék meg Jézus Krisztust, mint személyes megváltójukat.

A tanítások mellett kézműves foglalkozásokon, sportolásokon és kiránduláson vehettek részt. Csütörtökön a gyermekek szüleit hívtuk meg egy evangelizációra, ahol énekekkel szolgálhattak, aranymondással továbbá Dávid és Góliát jelenetét adták elő. Ezzel tehettek bizonyságot az egész héten tanultakról szüleik jelenlétében. Ezt követően pedig Révész Máté a helyi tuzséri Baptista Gyülekezet vezetőjének igehirdetését hallhattuk. Szolgálatában a Jelenések könyve 2. részének 5. versét olvasta fel: „Emlékezz tehát honnan estél ki, térj meg és tedd ez előbbi cselekedeteidet.”

A testvér arról beszélt, hogy emlékeink bennünk viselik életünk lenyomatát, ezért, akár jók akár rosszak újra és újra vissza tudjuk azokat idézni. Isten is ott hagy az ő munkáján keresztül nyomokat az életünkben, egy igehirdetésben, egy imádságban vagy a másik szolgálatában felénk. Fontos tehát visszaemlékezni, mit tett Isten.

Az emlékezés segíthet abban, hogy életünk egy pontján, ha elérkezünk a „váltóhoz”, válaszúthoz, jó döntést hozzunk. Térjünk meg és cselekedjük mindazt, amit szeretne Isten az életünkben elvégezni.

A tábor ideje alatt sok támadás ért minket, a gyermekek néha nehezen kezelhetőek voltak, mi szolgálók sem tudtunk, mindig egységesek lenni, de Isten segítségével a közös imádságok által felül kerekedhettünk a nehézségeken.

Pénteken közös imádsággal zártuk le alkalmunkat, ahol az előre elkészített csomagokat átadtuk a gyermekeknek.  Hálát adunk Istennek és a szolgáló csapatnak a gyermekek között végzett munkáért és örülünk, hogy szeptembertől folytathatjuk azt a jó munkát, amelyet Isten elvégzett bennük.

Ezúton is még egyszer szeretnénk megköszönni minden támogatást és segítséget, melyet kaptunk a tábor ideje alatt.

Isten áldását kívánva és köszönettel:

Kegyelem Roma Baptista Gyülekezet