„Eredj az utakra, a sövényekhez…”


Krisztus rajtunk keresztül a cigányok között

A Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány Magyarországon és Romániában végzett szolgálatának bemutatásával folytatódik a „Krisztus rajtunk keresztül a cigányok között” című rovatunk. Az Alapítvány életébe és munkájába küldetésén, húsz éves történetén keresztül tekintünk most be.

A Keresztyén Cigánymisszió Alapítványnak a Magyarországon és Romániában magyar nyelven is beszélő cigányság felé van küldetése.

Európa szívében még ma is százezrek élnek úgy, hogy az emberi léthez alapvetően szükséges dolgok sem állnak a rendelkezésükre. A szegénység, az írástudatlanság az óriási munkanélküliség hihetetlen mély lelki és fizikai sötétségbe taszította ezt a népet.

Mint újjászületett keresztyének a megoldás kulcsát abban látjuk, hogy az evangéliumot, a Jézusról szóló örömhírt visszük el a cigánytelepekre.

Hosszú évek tapasztalata bizonyítja azt, hogy azok, akik szívűkbe fogadták Jézust, életük minden területén komoly változásokon mentek át. Az evangélium terjesztésével egy időben természetes az, hogy az emberek szükségein is megpróbálunk minden tőlünk telhető módon segíteni.

Történetünk:

A Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány 1998. alakult meg Magyarországon, Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány néven.  Alapítója Kőszegi Dániel. A munka és a tevékenység azonban nagyon hamar átterjedt az Erdélyi területekre. Ennek nyomán 2000-ben Romániában is bejegyzésre került az Alapítvány.

„Eredj az utakra, a sövényekhez…” Lukács 14:23 A Biblia ezen gondolata indította el a cigányság felé az alapítvány szellemi hitelődjét Kopasz Jenőt. Az 1971 – 72 es években történt eseményekre a történelem úgy emlékezik, mint az uszkai cigányok életváltozására. Hogyan lettek mássá azok az emberek, akik Isten megismerése következtében minden szempontból életváltozáson mentek keresztül? Az Alapítvány elindulásában tehát jelen van a múlt csodás eseményeinek az átélése, és ott van a jelenből továbbindulva a jövő álmainak a megvalósítása.

Az Alapítványnak öt fő munkaterülete van:

Gyülekezetek plántálása, és lelki gondozása.

Alapítványunk egyik legfontosabb küldetése, hogy új gyülekezeteket hozzunk létre, és azokat lelkigondozzuk. Az elmúlt húsz év alatt több mint hatvan helyszínen tettük ezt meg.

Imaház építés 

Isten segítségével mindezidáig harminchárom imaházat építettünk, vagy alakítottunk át.

Oktatás 

After School (délutáni iskola) programok gyermekek részére. 310 gyermek, hét helyszínen. Bibliaiskolai képzés felnőttek részére, 63 fő részvételével. Írás-olvasás oktatás is folyik. 

 

Karitatív tevékenységek

Évente több mint 4000 gyermek részére tudtunk adni ajándékcsomagot.

Rendszeresen segítséget nyújtunk rászoruló családok számára, élelmiszer, ruházat, használt bútorok adományozásával. Hospice szervezetek és kórházak részére egészségügyi felszereléseket adományozunk.

  1. Gyermek- és ifjúsági táborok rendezése, valamint ifjúsági- női- és férfikonferenciák szervezése.

Éves szinten 4-500 gyermek tud bekapcsolódni a táborozásokba. 

Konferenciák:

Fiataljaink, valamint nők és férfiak részére szervezünk és tartunk gyülekezeti, körzeti, valamint országos jellegű konferenciákat.

Sátormisszió:

Évente 10-12 alkalommal, különböző helyszíneken tartunk sátoros evangélizációt, bemerítési istentiszteletekkel összekötve. 

Hálásak vagyunk Istennek az elmúlt húsz évben átélt csodákért, s az a hitünk és reménységünk, hogy Isten megáldja az elvégzett munkát, s a gyümölcsök maradandóknak bizonyulnak.

Dan László, elnök

Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány