Meglátni Isten arcát a másikban, akiért Krisztus meghalt a keresztfán

Egyházunk missziós munkatársai Vig Erika és Puporka Gusztáv segítették konferálással az egész napos programot, az alsózsolcai metodista ének-és zenekar pedig a dicsőítésben vezettek bennünket.

Hogy növekedjünk a tiszteletben…

 „Nagyon hálás vagyok az Úrnak ezért az alkalomért! A nap célja, hogy dicsőítsük az Urat, hogy növekedjünk a tiszteletben Jézus Krisztus iránt, növekedjünk a tiszteletben egymás iránt, a családunk iránt, a gyülekezeti testvéreink iránt, a munkahelyünk, iskolabeli társak, kollegák iránt, és nem utolsó sorban önmagunk iránt, a saját testünk iránt, ami a Szentlélek temploma…” – mutatta be a konferencia célját a közel 500 hívő számára Kurdi Zoltán, a Magyarországi Metodista Egyház Cigánymissziójának vezetője. „Vannak dolgok, amiket tisztelünk, pedig nem kellene. Ezeket a Biblia bálványoknak nevezi. Minden olyan dolog bálvány, amit jobban tisztelünk, mint Jézust. Lehet ez ember, lehet ez szokás, lehet tárgy, pénz. Ebből kellene megtérni, megváltozni. A legősibb bűn a tiszteletlenség, a sátán bűne, aki nem tisztelte Istent. Ez a bűn vitte Jézus Krisztust a keresztre.” Kurdi Zoltán még emlékeztetett rá, hogy a tiszteletlenség minden generációban ott volt mélyen, nem csak a mai nap problémája, de mivel Jézus Krisztus meghalt a kereszten, az Ő vére bocsánatot jelent, és adja az Ő Szentlelkét és a tisztelet lelkét a szívünkbe.

Metodista lelkész testvérünk még azt a lehetőséget is felajánlotta, hogy a dohányzásra kijelölt helyeken a megkötözöttségből való szabadulásért imádkozik.

Szeretetteljes és meleg fogadtatásban volt része az evangélikus templomban az ország minden tájáról érkezőknek. A Baptista Egyházat Durkó István missziói igazgató képviselte.

Valódi házigazda

Smidéliusz Gábor lelkész elmondta… „Budapest központjába érkezhettünk ebbe a templomba, ami a protestánsok első temploma volt a városban. De nem mindig volt ez így. Valamikor templomot csak a városon kívülre építhettek. Hívő emberként, a misszióval foglalkozóként, az Isten ügyét fontosnak tartó emberként élünk, gyakran a periférián találjuk magunkat. Sokszor Isten ismeretlen utakat nyit előttünk. Sokszor az egyház népét fel akarja rázni azzal, hogy figyelmeztet, hogy nem mindig a központban kell lennünk, hanem meg kell tapasztaljuk ezt a „periférikus” érzést is. Hisz akire tekintünk, akinek a nevében együtt vagyunk, Őt Jeruzsálemben a városfalon kívül feszítették meg. Ő utánunk jön a határterületekre, a városon kívülre, hogy az igazi centrumhoz, az élő Istenhez vigyen bennünket. Az Ő közelében valóban tisztelni tudjuk egymás emberségét, akinek a közelében az élet forrásánál vagyunk, aki a mi házigazdánk igazából ezen a napon.”

Jó helyen vagytok!

A konferenciát ebben az évben is az EMMI Szociális ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága támogatta. Langerné Victor Katalin, társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár kiemelte: „Ilyen dicsőítés után hadd mondjam, kedves cigány testvéreim, nagyon jó helyen vagytok, és most már én is…  A tiszteletről először a tíz parancsolatbeli „Tiszteld apádat és anyádat” jutott eszembe. Régóta dolgozom cigány családok között és nagyon tisztelem a családszemléletüket. A gyerekeink tükröt tartanak nekünk. Ha mi nem tiszteljük a szüleinket, a gyerekek sem fognak minket. De igenis meg lehet változni. Nagy ereje van annak, ha megértett igazságok miatt tudunk változni. Fontos tisztelni másokat, tisztelni azokat, akik szegényebb sorban élnek, mint mi, akiknek talán kevesebb diplomája, iskolája van, de ők is Isten ugyanolyan teremtményei, és egyformák vagyunk Őelőtte.”  A helyettes államtitkár a jelenlévőkkel testvéri közösséget is vállalt, együtt örvendezve Urunk jelenlétében.