Ismerj meg! Ismerkedj! Tudj rólam!

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) Női Bizottsága idén is megszervezte a címben említett programot. A MEÖT Női Bizottsága is, mint a körébe tartozó felekezetek (református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, ortodox) fontosnak tartják a környezetükben élő roma/cigány emberek közötti szolgálatot. Ennek egyik alapvető tényezője egymás jobb megismerése a távolságtartás és az előítéletek helyett, illetve az előítélet erős falainak lebontása. Ez a célja ennek a programnak is. Köszönettel tartozunk a szervezésért, a lebonyolításért, az áldozatos munkáért és a pénzügyi forrás biztosításáért a szervezőknek, Szakácsné P. Tóth Zita és B. Pintér Márta lelkész testvéreknek.

Idén Móron, a református gyülekezet vendégházában találkoztunk közel huszan augusztus 23-26 között. Különleges élményt jelent mindig mindannyiunk számára a sokszínűség, úgy is, mint a különböző felekezetekhez tartozó nőtestvérek közös együttléte, úgy is, mint a találkozó, az ismerkedés a roma/cigány testvérnőkkel.
Egyedi élmény volt az is, hogy meglátogatott bennünket egy vegyes (cigány-magyar) házasságban élő pár. Többek között arról tettek bizonyságot, hogyan élték meg és hogyan dolgozták fel a rokonság, valamint a gyülekezet reakcióit a házasságukkal és a gyülekezeti szolgálataikkal kapcsolatban.
Felkereste a konferenciát az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára, Langerné Victor Katalin is. Ő is, ahogyan Balogh Zoltán miniszter úr is nagyon szívén viseli a cigányságot. Hangsúlyozta, hogy – ahol csak lehetséges –, az egyházakkal, a keresztényekkel kívánnak együttműködni ezen a területen, hiszen elsősorban Isten segítségével jöhetnek létre meghatározó életváltozások. Tapasztalatai szerint az ún. „hármas szövetség” létrejötte során vannak eredmények. Ha egy településen van három – vezető poszton lévő – együttműködő szakember, akkor fillérekből, jóakaratból is csodák történnek. Ez a három személy általában a polgármester, az iskola/óvoda vezetője és a lelkész. Ott vannak a legnehezebb helyzetek, ahol nincs együttműködés. Érdemes megküzdeni azért, hogy az előítélet falai leomoljanak, kifusson a kuktából a gőz, mert akkor ezek a személyek tudnak egymással beszélni és konstruktívan együtt dolgozni a település lakóinak érdekében.
Helyettes államtitkár asszony a sokat hangoztatott mélyszegénység szó helyett a reménytelenség szót használja. A szegénység esetén még van remény arra, hogy van kiút belőle. A reménytelenség viszont az az állapot, ahonnan önerőből nem lehet kilépni. 300 olyan település van Magyarországon, ahol a reménytelenség és a fásultság állapotában élnek az emberek. Fontos, hogy a keresztények imádkozzanak és tegyenek ennek a problémának a megoldásáért.
„Nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik.” ApCsel 10:34-35
Pálinkás Ibolya